S cílem usnadnit uživatelům používat naše webové stránky využíváme cookies. Používáním našich stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Nastavení cookies můžete změnit v nastavení vašeho prohlížeče.

V PRODEJNĚ PLZEŇ


» REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád a vrácení zboží

Reklamace, jak postupovat?


Naše firma se snaží být Vám, zákazníkům, pokud možno co nejblíže. Dobře víme z vlastních zkušeností, a zná to asi každý, jak nepříjemné je uplatňovat na nějaké zboží reklamaci. Pokud se už zde nějaký problém vyskytne, např. zboží není úplně v pořádku, nebo se v průběhu užívání objevila nějaká vada, nebojte se prosím ihned závadu nahlásit. Postupujte prosím podle následujících instrukcí. Usnadníte tak práci nám a Vaší reklamaci budeme moci vyřídit v co nejkratším možném termínu k Vaší spokojenosti i před zákonem stanovenou 30 denní lhůtou. Chceme, aby Vám naše zboží co nejdéle a ce nejlépe sloužilo.

  • Zboží došlo v porušeném obalu: V takovém případě, je lepší zásilku nepřevzít, nebo spolu s doručovatelem zásilku prohlédnout, zda je kompletní a v neporušeném originálním obalu. V případě poškození je doručovatel povinen na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce. Okamžitě informujte naší firmu, domluvíme s Vámi další postup reklamace.

 

  • Při zásilce, která je zjevně nepoškozena, zvláště u křehkého zboží: Doporučujeme také kontrolu zásilky spolu s doručovatelem zásilky.  V případě poškození je doručovatel povinen na Vaši žádost sepsat protokol o poškozené zásilce. Dále neprodleně informujte naší firmu, domluvíme s Vámi další postup reklamace.

 

  • Elektrokolo (nebo elektrosada) došlo v pořádku, ale objevila se u něj provozní vada: Pokud objevíte na zboží vadu (i postupem času), prosíme, abyste nás ihned při zjištění závady informovali, potom doporučíme nejvhodnější způsob řešení. Pokud bude závadu nutné opravit v našem servisu, zboží můžete zaslat na naši adresu, nebo pošleme kurýra, který zboží vyzvedne u Vás doma. Co máte přiložit k zásilce zaslané k reklamaci k nám, a další informace najdete v níže uvedeném odstavci. Obratem posoudíme Vaši reklamaci a vynasnažíme se o co nejrychlejší kladné vyřízení.

Rychlé kontakty pro vyřízení reklamace:

 

Telefon: 777 585 474

E-mail: info@beznamahy.cz

 

Adresa: Přemyslova 19, 30100 Plzeň

 

 

Reklamační řád firmy ELEKTROKOLA BEZnámahy.cz (Ing. Karel Budín) vychází z Občanského zákoníku a vztahuje se pouze na zboží, jehož reklamace je řádně uplatněna v záruční lhůtě. Přečtěte si prosím podrobné záruční podmínky.

 

Souhlas s reklamačním řádem


Souhlas s reklamačním řádem stvrzuje objednatel převzetím faktury, kupní smlouvy, nebo převzetím zboží na prodejně sídlem Přemyslova 19, Plzeň, nebo od přepravní služby v místě svého sídla firmy nebo bydliště a stvrzení tohoto svým podpisem nebo zaplacením kupní ceny. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy je zboží převzato od dopravce, případně vyzvednuto na poště.

 

Pozor!!! Povinnost kontroly:


· Objednatel (nebo osoba přebírající zásilku) má povinnost zkontrolovat dodávku zboží, i když není nijak viditelně poškozený nebo poničený obal, a to ihned po převzetí zásilky. Pokud je zboží poničeno, je třeba nás ihned informovat. Poškozené zboží včetně obalu je třeba okamžitě nafotit a fotografie poslat na naši adresu info@beznamahy.cz mailem.

· Pokud objednatel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím, nebo neobdržel se zásilkou fakturu - daňový doklad, je povinen ihned informovat prodávajícího jakýmkoliv možným způsobem, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


Do záruční opravy bude přijato:


· Pouze zboží kompletní, s průvodní dokumentací a s doložením dokladu o nákupu.

· Reklamace zboží může být uplatněna pouze na adresách provozoven prodávajícího.Do záruční opravy nebude přijato zejména zboží:


· poškozené živly jako je voda, oheň, blesk nebo jiný elektrický výboj a podobné

· mechanicky poškozené (roztržené, prořízlé, propálené atd.)

· bez doložení původu nákupu

· poškozené nesprávným použitím v rozporu s návodem k použití nebo běžnými zásadami používání daného zboží

· zboží poškozené neodborným servisním zásahem 

Lhůta pro uplatnění reklamace

Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

Prodávající, nebo jím pověřený pracovník, rozhodne o reklamaci ihned po obdržení reklamovaného zboží, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady (viz § 19 zákona o ochraně spotřebitele). Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci zákazníkem. Záruční doba je 24 měsíců.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy zákazník po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá.

Prodávající je povinen vydat zákazníkovi potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání. Dojde-li k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součástky, na kterou byla poskytnuta záruka.

Odstranění vad

Je-li vada výrobku shledána jako odstranitelná, má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna.

Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má zákazník právo na výměnu věci, nebo má právo od smlouvy odstoupit.

Jestliže neodstranitelná vada nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li zákazník její výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny věci, nebo od smlouvy odstoupit.

U výprodeje a vzorkového prodeje, kdy není možné zajistit výměnu zboží za jiný kus, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci.

Opětovné vyskytnutí vad

Zákazník má právo na výměnu věci, přiměřenou slevu z ceny věci nebo odstoupení od kupní smlouvy, také jestliže nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde jen tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O uvedený případ nejde, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná než dosud reklamovaná vada.

Větším počtem vad věc trpí tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně alespoň tři odstranitelné vady.

Součinnost zákazníka

Zákazník je povinen poskytnout prodávajícímu neprodleně veškerou součinnost k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění (včetně odpovídajícího potřebného vyzkoušení, nebo demontáže výrobku). Zákazník je zejména povinen předat výrobek při uplatnění reklamace čistý, v souladu s hygienickými přepisy, nebo obecnými hygienickými zásadami včetně všech jeho součástí a příslušenství, umožňujících takové ověření a odstranění vady.

Vyzvednutí zboží ze záruční opravy

Zákazník je povinen vyzvednout si zboží ze záruční opravy nejpozději do 1 měsíce od uplynutí 1 měsíce od vyrozumění o jejím provedení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 120,-Kč / započatý den.

Pokud nebude zboží vyzvednuto po uplynutí dalších 90ti dní, bude bez náhrady prodáno.

 

 

Popis postupu při výměně, vrácení nebo reklamaci


..

1. Vrácení zboží:


Pokud Vám zboží nevyhovuje a nechcete je vyměnit za jiné, pošlete nám ho zpět. Vracené zboží dobře zabalte, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy.

 

Přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, jakým způsobem chcete vrátit peníze za zboží – zda poštovní poukázkou nebo převodem na účet (v takovém případě rovnou uveďte číslo vašeho účtu). Při požadování zaslání peněz poštovní poukázkou, Vám mohou být odečteny náklady spojené se zasláním.

Peníze za zboží i poštovné Vám zašleme na Váš bankovní účet či poštovní poukázkou co nejdříve, nejpozději do 14 dnů od doručení zboží na naši adresu.

Původní balení zboží: Obal není předmětem koupě ani součástí koupené věci. Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba brát v úvahu náklady, které bude mít firma BEZnamahy.cz s uvedením do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. S ohledem na různorodost zboží mohou být tyto náklady různě vysoké a řeší se individuálně. Tyto náklady pak mohou být započteny s částkou za vrácené zboží.

Opotřebení zboží: Zboží si můžete vyzkoušet, nemělo by však dojít k jeho zjevnému opotřebení. Je třeba brát v úvahu náklady, které bude mít firma BEZnamahy.cz s uvedením do původního stavu a které mohou být požadovány k úhradě. S ohledem na různorodost zboží mohou být tyto náklady různě vysoké a řeší se individuálně. Tyto náklady pak mohou být započteny s částkou za vrácené zboží.

 

Výměna zboží:


Pokud Vám doručené zboží z nějakého důvodu nevyhovuje, pošlete nám zboží zpět. BUdeme rádi, pokud s námi tuto výměnu budete konzultovat předem, navrhneme Vám vhodnou variantu.

Přiložte kopii dokladu o nákupu a přímo na ni připište, za co přesně chcete zboží vyměnit: značka, název,  kód – produktové číslo.

Zboží Vám vyměníme a obratem pošleme. Při výměně hradí zákazník poštovné..

Jak postupovat při reklamaci:


· Reklamaci lze uplatnit pouze v záruční době, tedy do uplynutí 24 měsíců od převzetí zboží, s výjimkou není-li záruční doba prodloužena u daného typu zboží. Objeví-li se na zboží vada, je třeba reklamaci uplatnit neprodleně. Další používání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem k zamítnutí reklamace.

· Reklamované zboží musí být čisté a suché.

· Při reklamaci je třeba prokázat nákup zboží u firmy BEZnámahy.cz nejlépe dokladem o nákupu (fakturou).

· V případě, že budete posílat zboží na reklamaci poštou, napište přímo na kopii dokladu důvod reklamace, stručně popište vzniklou vadu, nebo vyplňte reklamační formulář.

· Pokud se jedná o odstranitelnou vadu, má zákazník právo na bezplatnou, včasnou a řádnou opravu.

· Tuto vadu odstraníme neprodleně, nejpozději však do 30 dnů od uplatnění reklamace.

· Pokud vada není odstranitelná, zboží bude vyměněno za nové.

Adresa pro zasílání zboží na vrácení, výměnu či reklamaci:ELEKTROKOLA BEZnámahy.cz

Přemyslova 19
301 00 Plzeň

 


Náklady na dopravu :

1. Vrácení zboží :

Při zaslání zboží při vracení zboží nese náklady na dopravu do sídla dodavatele objednatel.

2. Reklamace:

Při zaslání zboží na reklamaci nese náklady na dopravu do sídla dodavatele sám dodavatel a to těmito možnými dvěma způsoby:

· zásilku pošle sám objednatel a dodavateli poskytne doklad o dopravném, aby dodavatel mohl objednateli dopravné proplatit (nutno doložit účtenku). Prodávající však nemusí uhradit plnou částku za dopravné, byla-li zásilka odeslána zjevně přepravcem, který má dražší dopravné než konkurenční přepravci. V takovém případě bude proplacena pouze běžná částka za dopravné k povaze reklamovaného zboží.

· objednatel oznámí dodavateli reklamaci zboží mailem či telefonicky a dodavatel na vlastní náklady zajistí přepravu zboží od objednatele (preferujeme tento způsob, je jednoduší pro manipulaci i úhradu nákladů s dopravou)


 

Nzk5YzVh